Fotózz és nyerj egy ZEISS VR szemüveget!

Fotózz és nyerj egy ZEISS VR szemüveget!

 

A ZEISS immáron 175 éves szakértelme a Holdra szállásnál is jelen volt.

Légy részese Te is a sikernek, és vegyél részt nyereményjátékunkon, ahol Te lehetsz azon szerencsések egyike, akik megnyerik a 3 db, 80.000 forint értékű ZEISS VR One Plus szemüveg egyikét!

 

Ráadásul minden résztvevőt ZEISS látásvizsgálattal ajándékozunk meg.

 

Mi a teendőd?

Látogass el a Lottica Szalonba, és készíts egy szelfit az Asztronautánkkal!

Küldd el a képet emailben a email címre.

Kedveld Facebook oldalunkat, hogy lásd a fejleményeket.

Kérd meg ismerőseidet, hogy szavazzanak a Te képedre, hogy megnyerhesd a fődíjaink egyikét!

 

2022.12.18-ig küldhetitek a képeket.

2022.12. 19-én feltöltjük őket, és indulhat a szavazás!

 
LOTTICA FOTÓPÁLYÁZAT JÁTÉKSZABÁLY
 
“ZEISS és a Holdraszállás kapcsolata”
 
Részvételi és adatvédelmi szabályzata
 

1. Szervező:
LOTTICA SZALON (Nagy Margit Klára e.v. Székhely: Szeged, Rókusi krt. 31. 3/16) Üzlet címe:6720. Szeged, Somogyi u. 21. Továbbiakban “Szervező” Fotópályazot hirdet a ZEISS és a Holdraszálláskapcsolata témában, melynek részleteiről a Pályázat témája menüpont alatt ismertetünk.
 
2. Pályázó:
A pályázatban részvevő személyek (továbbiakban “Alkotó”) kiskorú esetén gondviselője vagy törvényes képviselője, nagykorú esetén bárki önállóan részt vehet a szabályzatban leírtaknak megfelelően benyújtott alkotással (jelen esetben egy szelfi fotóval, amelyen szerepel az Alkotó, és az üzletünkben kiállított Asztronauta). A pályaműbenyújtása egyben a jelen szabályzat feltételeinek elfogadását is jelenti. A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok elvégzése a Szervezőt terheli.
 
3. Pályázatból kizárt személyek:
A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, azok közvetlen hozzátartozói, Bíráló bizottság tagjai, illetve ezen személyek közeli hozzátartozói, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve a cégek részvételét a Szervező kizárja.
 
4. A pályázat témája, helyszíne, beküldés módja:
A Pályázatra egyetlen (1) darab képpel 1 fő Alkotó pályázhat, melyetkérünk elektronikusan beküldeni a  e-mail címünkre. A felvételen a Lottica Szalonban kihelyezett élet nagyságú asztronauta bábuval pózolhat az Alkotó, akár szelfizve vagy más módon pl. Kísérő segítségével. A pályázó maga a képen szereplő személy. A kép beküldőjének ügyelnie kell, hogy szemérmet vagy vallást sértő, vagy intimitást jelképező kép ne készüljön, mertezeket a Szervezőnek joga van kizárni a játékból, mielőtt az a nyilvánosság elé kerülne. A beküldeni kívánt fotó“jpg” formátumban, maximum 3 Megabite méretben kerüljön elküldésre. A kép megnevezése a pályázó neve, ékezetek nélkül, pontokkal elválasztva (pl. Példa János Ákos: pelda.janos.akos.jpg )
 
5. Pályázat beküldési határideje, kiértékelése, közzététele, közönségszavazat-gyűjtés határideje, eredményhirdetésnapja:
A Pályázat 2022.11.26. 8:00 óráról 2022.12.18. 23:59 óráig tart.
Ezen időszak alatt lehet érvényes pályázatot benyújtani a  címre, kizárólag elektronikus úton. A beküldött Pályázatokat a Szervező bírálja el, hogy a szabályzatban leírtaknak megfelelőek-e, publikálhatóak-e, majd 2022.12.19-én kerül sor a közzétételrea Lottica Szalon hivatalos Facebook oldalán, melyre egyszerre kerül fel az összes Alkotó munkája. A közzététel után nyilvános közönség szavazatokatkizárólag “like”-kal lehet szerezni, csakis ezen reakciójel számát vesszük figyelembe.
A Facebook közönség szavazás 2022.12. 19-én kezdődik és 2023. Január 4-én 20:00 kor zárjuk. Eredményeket kiértékeli a Szervező és az Eredmény hirdetésre 2023. Január 6-ánkerül sor.
A nyerteseket e-mailben kiértesítjük, valamint a Facebook oldalunkon is közzétesszük.

6. Nyeremény, nyeremény átvételi körülmények:
A Pályázat nyertesei az a 3 legmagasabb “tetszik” / “like” -ot gyűjtött pályamunka, akiket a közönség a legjobban kedvelt. A 3 legkedveltebb díjazott fejenként 1db ZEISS VR szemüveget (Értéke: 80.000,-Forint) vehet át a Lottica Szalonban 2023. január 31-ig előre egyeztetett időpontban.Minden résztvevőnk, akik szabályos pályázatot nyújtanak be, -a szabályzatnak megfelelőmódon,-ZEISS Látásvizsgálatra a vendégünk lesz, melyet e-mailben megküldünk, a pályázó címére. A ZEISS látásvizsgálati szolgáltatást igénybe veheti a pályázó, de át is ruházhatja, azonban annak akinek átadja, hitelesen igazolnia kell, kitől kapta, akár e-mailben vagy írásban az átruházás tényét. A Pályázaton való részvételhez regisztrációra nincs szükség. A Pályázaton való részvételhez a nevezés díjtalan.
 
7. Adatvédelem:
A Pályázatban résztvevőnek nyilatkoznia szükséges a beküldött pályázati e-mailben a pontos, teljes anyakönyvi nevéről, születési dátumáról, (kiskorú esetén gondviselő mindkettejük nevét adja meg, jól elkülöníthető módon, ki a kép szereplője, és kérünk egy nyilatkozatot, amiben a szülő/gondviselő hozzájárul a kiskorúról készült kép közzétételéhez), nagykorúak esetén a Pályázaton való részvétellel egyben beleegyezésüket is adják a közzétételhez, nem szükséges külön nyilatkozatot tenniük.
E-mail cím: egy e-mail címhez csak egy pályázó kapcsolódhat, annak valósnak kell lennie
A Pályázó létező telefonszáma-nem kötelező, de javasolt. Az Alkotó a Pályázaton való részvétellel:
Kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, illetve tudomásul veszi, hogy fotójátés nevét a Szervező közzétegye, mely során maximálisan betartja a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény rendelkezéseit, mely szerint a megadott adatokatharmadik fél számára nem engedi át, az adatvédelmi szabályokat szigorúan betartja és követi.
Tudomásul veszi, hogy a Szervező a Pályázó adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokranem kezeli.
 
Az adatok kezelését a Szervező végzi, a közreműködő adatfeldolgozó INTROWEB Kft. szolgáltatásának igénybevételével.
Adatkezelés személye: Szervező
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, azaz a Pályázaton való részvétellel az Alkotó hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, életkor.
Az adatkezelés célja: Pályázaton való részvétel, az Alkotó azonosítása és a vele történő kapcsolattartás biztosítása, a nyereményről értesítés és a nyeremény átadásának időpontjáról egyeztetés cáljából. A Nyertes nevének -kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan –az eredmény hirdetésben való közzétételre.
A kezelés időtartama: a hozzájárulás írásbeli visszavonásáig tart. Amennyiben a Pályázat lezárta előtt az Alkotó visszavonja az adatkezelési hozzájárulását írásban, a Játékból/ Pályázatból való kizárását eredményezi. A játékosoknak felajánlott ajándék Zeiss látásvizsgálatot ez esetben a Szervezőnek nem áll módjában/ érdekében biztosítani.